Zdravlje je život

Sajt o zdravlju Rajačke škole zdravlja nastaje u vreme najgorih uslova za čuvanje i poboljšanje zdravlja u Srbiji: velika ekonomska kriza se širi i ostavlja nesagledive dugoročne štetne posledice po zdravlje, poremećaji zdravlja su sve brojniji i složeniji a pojavljuju se novi - svetskih razmera, obrazovanje je na sve nižem nivou, siromaštvo pogađa većinu porodica ugrožavajući posebno život i zdravlje žena, dece i starih osoba, knjige se ne čitaju. Sajt Rajačke škole zdravlja u takvoj situaciji je traganje za zdravljem  korišćenjem interneta.

Sve što ljudi rade u životu čine to radi života i zdravlja. Traganje za zdravljem je traganje za uspešnim, lakšim i ugodnijim životomDalje...

Treći put u medicini – inspiracije i reperi

U medicini postoje tri glavne grane: kurataiva, preventiva i promocija ili poboljšanje zdrvalja. Rajačka šakola zdravlja promociju zdravlja imenuje trećim putem koji predstavalja jednu od glavnih svetskih preokupacija zdravljem u XXI veku. U našoj medicinskoj tradiciji promocija – unapređenje ili poboljšanje zdravlja pominje se u aktivnostima društava za čuvanje narodnog zdravlja početkom XX veka i u dokumentaciji o radu zdarvstvenih zadruga posle II svetskog rata. Posle II svetkog rata aktivnosti unapređivanja zdravlja se odvijaju u velikim projektima: Požaranje, .. i dr. „Ivanjičko čudo“ jer najbolji primer           programskih aktivnosti na poboljšanju zdravlja naroda u Ivanjičkom kraju, a sedamdesetih i Program obaveznih vidova zdravstvene zaštite koji je bio preteča novim događajima koji su na svetskom postavili prvi trećem putu u medcini – unpređenju zdravlja. DALJE...

Putokaz na trećem putu u medicini

Rajacka škola zdravlja najveći deo svog sajta posvećuje promociji, unapređenju/poboljšanju zdravlja.
Polazeći od medjunarodnih konferencija unapređenja zdravlja i njihovoh deklaracija, posebno do one održane u Alma Ati 1978. gbodine, a posle nje i u Otavi 1988. godine,od vog clanka započinje objavljivanje delova izveštaja Evropske komisije o Efikasnosti promocije zdravlja i njene uloge na javno zdravlje nove Evrope.
 DALJE...

Polazišta koncepta Rajačke škole zdavlja

TREĆI PUT

Osnovna tema Rajačke škole zdravlja je – zdravlje! Reč je o veoma složenoj i veoma zastupljenoj pojavi u životu ljudskih bića koje treba koliko toliko preciznije definisati i omeđiti. Aktivosti Rajačke škole zdavlja preko svog veb-a www.rsz.rs predstavlja medijski marketing zravlja i edukaciju u interesu zdravlja. DALJE...

 

Leksikon zdravlja

Rajačka škola zdravlja i Zavod za javno zdravlje "Timok" predstavljaju Leksikon zdravstvene kulture Timočke krajine.

Leksikon će omogućiti:

  • Bolje poznavanje zdravstvene kulture Timočke krajine
  • Doprineće čuvanju kulturne baštine,
  • Definisaće zdravlje i odnos stanovništva prema životu i zdravlju,
  • Definisaće pojam zdravstvene kulture,
  • Unapređivaće rad na zdravtsvenom prosvećivanju i zdravstvenom napretku uopšte.

Čitaj dalje

 

Priče o zdravlju

Već jednu deceniju priče o zdravlju koje su emitovane na radio i TV kanalima istočne Srbije predstavljaju značajan izvor zdravstvenih i prosvetiteljskih poruka upućene javnosti. Ovde ćemo nastojati da ih skupimo i objavimo da bi se sačuvali i bile zdravo upotrebljene od onih kojima su namenjene.

Čitaj dalje

 

 

Poruke o zdravlju

Poput pisanih priča o zdravlju možete ovde uživo pogledati i odslušati najnovije poruke i savete o zdravlju Dr Petra Paunovića

Pogledaj dalje