Esej o Novoj nauci stvaranja, rastu i razvoju potencijala čoveka

Evo novog Pisma prijatelju.

 U njemu je Esej o Novoj nauci stvaranja, rastu i razvoju potencijala čoveka!

Malo sam zakasnio - tragao sam za najboljim načinom pisanja.
Mislim da je to esej. Čini mi se da on jedino mo
že da povezuje sve oblasti, ličnosti... pa i mene samoga. Montanj kaže da je to „samootkrivanje i samodokazivanje individualnosti“. Sam Seneka svoje „ja“ povezuje sa nekom predstavom o čoveku uopšte, o potrebnom, uobičajenom i poželjnom „živi tako da ni sam sebi ne moraš da priznaš nešto što se ne sme poveriti čak ni neprijatelju“.

 Dalje...