Sajt o zdravlju Rajačke škole zdravlja nastaje u vreme najgorih uslova za čuvanje i poboljšanje zdravlja u Srbiji: velika ekonomska kriza se širi i ostavlja nesagledive dugoročne štetne posledice po zdravlje, poremećaji zdravlja su sve brojniji i složeniji a pojavljuju se novi - svetskih razmera, obrazovanje je na sve nižem nivou, siromaštvo pogađa većinu porodica ugrožavajući posebno život i zdravlje žena, dece i starih osoba, knjige se ne čitaju. Sajt Rajačke škole zdravlja u takvoj situaciji je traganje za zdravljem  korišćenjem interneta.

Sve što ljudi rade u životu čine to radi života i zdravlja. Traganje za zdravljem je traganje za uspešnim, lakšim i ugodnijim životom.

Zdravlje je dobro, pa je tako traganje za zdravljem na ovom sajtu, traganje za dobrim, za najbolje mogućim. Svako zna šta je suprotno zdravlju. Mnogi istraživači, zdravstveni profesionalci i drugi verovali su i veruju danas, da će sa spoznajom onoga što je suprotno zdravlju–poremećaja zdravlja, bolje razumeti šta je zdravlje, pa je sva energija skoncentrisana u tom smislu. Ali  nema značajnijeg uspeha. Zdravlje je ostalo tiho, nenametljivo, tajanstveno koliko i život čoveka, eklektična materijakoja ne može biti predmet teorije. Tako je ostajalo po strani, nedovoljno razjašnjeno, više predmet deklaracija, bez ozbiljnije teoretske podloge i sa uvek nedovoljno razvijenom praksom, samo iz prostog razloga što se ne može normirati i staviti u stroge okvire naučnih analiza. Sajt Rajačke škole zdravlja ima jedan od ciljeva da doprinese pojašnjavanju pojma zdravlja i njegovog smisla i definisanja zdravlja; da kritički posmatra stare reference o zdravlju i stvori nove i tako da svoj doprinos teoriji zdravlja. Tome treba da doprinesu delovi sajta: Zdravlje, Istorija zdravlja, Pisci o zdravlju i posebno Razgovori (na kraju), gde možemo očekivati kritičke stavove u odnosu na pojedine ideje o zdravlju na sajtu, rasprave i sinteze  koje će doprineti boljem razumevanju zdravlja i dati odgovore na pitanja: “Šta je zdravlje?” i “Čemu zdravlje služi?”.

Deo sajta Novosti sastoji se od referenci o naporima i uspesima u traganju za zdravljem  u svakodnevici, a deo sajta Mudre reči i drugi ukazivaće na značaj zdravlja i pogleda na život do kojeg se došlo dugogodišnjim iskustvom našeg i drugih naroda.

Uredništvo