BRAK I POLNO VASPITANJE

Pre nego što ispričam današnju priču o zdravlju postaviću vam pitanje: “Šta ste odlučili da danas učinite za svoje zdravlje?“

Kada znate šta da činite, zašto, kada i kako, onda je lako.

Da pomognem ispričaću priču polnom vaspitanju dece i bračnim odnosima roditelja.

Svako ljudsko biće, na rođenju, ponese u sebi mogućnost da bude dobro i loše i ispolji tokom života pozitivne i negativne osobine.

Zato je cilj vaspitanja da pomogne razvoj ljudskog bića tako da razvije i ispolji pozitivne osobine i spreči razvoj negativnih osobina.

Mnoge pozitivne i negativne osobine muškarac i žena ispoljavaju kao posebni polovi, pa je utoliko važnije to imati u vidu kada decu vaspitavate počev od najranijeg detinjstva, jer pol u velikoj meri određuje ponašanje u životu ljudi.

Imajući to u vidu da li vi kao roditelji svesno radite na na vaspitanju dece u vezi sa polnošću?

U najvećem broju slučajeva taj domen vaspitanja se odvija od slučaja do slučaja i proizvoljno. rekao bih nesvesno.

Ako smatrate da nije tako i da se polnim vaspitanjem dece bavite svesno i sa uspehom, onda nastavite i dalje to činiti, a ako niste sigurni u ono što radite u vezi polnog razvića vaše dece, potražite pomoć u školi ili kod onih koji su spremniji i spretniji u tome.

Ne bih hteo da se osećate zbunjeni jednom ovakvom temom i pritisnuti odgovornošću vaspitača svoje dece zato prvo što treba uraditi je da posmatrate sebe i vaše ponašanje pred decom kao muškarca i žene, u ovom slučaju oca i majke.

Od toga treba uvek poći, jer polno vaspitanje u porodici počiva na imitiranju oca i majke i njihovih odnosa, odnosno na imitiranju uloga koje oni igraju u porodičnom životu a koje su zasnovane na polovima.

Prva uloga je kako se vi odnosite kao bračni partneri, posebno kada je reč o najvećoj vrednosti i smisla polnog razvića čoveka – deci kao potomcima.

U tome se nalazi i ono što se odnosi na vrednostima očinstva i materinstva u životu čoveka, na uzajamnom poštovanju muškarca i žene, međusobnom poverenju, požrtvovanju u prilikama kada je potrebna međusobna podrška muža ženi i obrnuto, saradnji, nežnosti i ljubavi.

Zatim onaj najintimniji prostor života gde se ostvaruju polna zadovoljstva su i najbolji primeri odanosti polnih partnera.

Pred decom ne treba razgovarati o švaleracijama i preljubama i polnim odnosima muškarca i žene kao o nevažnim i zabavnim temama i epizodama u životu, o vrednostima onih koji to čine i o navodnim vrednostima i prednostima celibata i nekim drugim sličnim stvarima.

Dobro bi bilo da se pred decom otac i majka ne svađaju i ne ispoljavaju nikakav vid agresije, jer se pokazalo da su deca iz porodica u kojima se muškarac i žena svađaju, grde i tuku, kasnije na isti način ponašaju u životu.

Ni, pred malom decom u najranijem detinjstvu ne treba voditi ljubav niti zaključavati vrata od spavaće sobe ili decu terati iz kuće ako polne odnose obavljate u t oku dana.

To su primeri polnog nevaspitanja dece i mladih u porodici.

Na kraju da dodam, da uživanje u gledanju porno-filmova na televiziji i zabranjivanje deci da to čine samo im skreće pažnju na bavljenje nečim što će se negativno odraziti na njihov život i odnose sa suprotnim polom.

Moglo bi se reći da dobro polno vaspitanje u porodici je najbolji način vaspitanja protivu agresivnosti bilo koje vrste između muškaraca i žene koje je uvek bilo prisutno a sada se o njemu mnogo govori i traži, nažalost, neodgovarajuće rešenje u sigurnim kućama koje su surogat dobrog porodičnog vaspitanja u vezi sa polnošću čoveka.

Toliko za danas. I zapamtite: dok život teče, zdravlje je najpreče.

Proudly designed with Oxygen, the world's best visual website design software
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram