Znanje i zdravlje

zdravlje, nauka, obrazovanje...

Uticaj medijskih informacija na prevenciju bolesti
Dr sc. med. Slavica Žižić–Borjanović

...Mnoge zarazne i masovne nezarazne bolesti su preventabilne. Zna im se uzročnik ili faktori rizika, putevi širenja, posledice po zdravlje, za mnoge zarazne bolesti postoje vakcine kao obavezne ili u odnosu na izloženost, neke bolesti su povezane sa rizičnim ponašanjem i štetnim navikama, neke su bolesti zavisnosti...
LEARN MORE

Covid paralele - Srbija je zemlja endemija

Rаdnа grupа Ministаrstvа zdrаvljа zа pоstupаnjе u uslоvimа pаndеmiје COVID-19 nа sеdnici оdržаnој u Institutu zа јаvnо zdrаvljе Srbiје „Dr Milаn Јоvаnоvić Bаtut” dоnеlа је prеpоruке zа pоstupаnjе nа nivоu primаrnе zdrаvstvеnе zаštitе, bоlničкih ustаnоvа...
LEARN MORE

Ginekološko-akušerska služba bolnice u Zaječaru
Pripremila: Dr Vera Najdanović Mandić

Davne 1868. godine je otvorena prva bolnica u Zaječaru, koji je tada imao 3500 stanovnika. Tri godine kasnije, 1871. u Zaječar dolazi i radi Stevan Mačaj, kao okružni fizikus i prvi ginekolog-akušer na ovom prostoru.
Grad se širi, broj stanovnika raste na 9000, kao i njihove potrebe za lečenjem. Kapacitet bolnice se uvećava. Izgradnja namenskog objekta za novu bolnicu počinje 1906. godine, i to na lokaciji, gde je na drugom spratu izdvojeno porodilište.
LEARN MORE
Proudly designed with Oxygen, the world's best visual website design software
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram