zaštita životne sredine, očuvanje prirode, afirmacija prirodnih resursa Istočne Srbije...

ПОТЕНЦИЈАЛИ ИЗВОРА ОБНОВЉИВЕ ЕНЕРГИЈЕ У ОКОЛИНИ БОРА
Аутор: Топлица Марјановић

Географски положај, хидрогеолошки потенцијали и шумовитост територије Града Бора и Источне Србије су значајан потенцијал за коришћење обновљивих извора енергије.
Детаљније...
Proudly designed with Oxygen, the world's best visual website design software
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram