Реч по реч, прича  једна за другом откривају Тимочку Крајину

Текстом, сликом и филмом обогатимо дигиталне садржаје о Источној Србији, Тимочкој и Неготинској Крајини и учинимо информације о природним добрима, културним, историјским, здравственим, еколошком и другим темама  слободнијим и јавно  доступним за бројне читаоце широм света.
Разоткривање...Стазе...Завичај...

О пројекту: 
Разоткривамо стазе завичаја 

Источна Србија
Источна Србија је подручје које крије значајне још недовољно популаризоване пределе, историјске документе, фотографије и друге изворе који би дигитализовањем и објављивањем постали јавно доступни садржаји што би било значајно за упознавање ових крајева.

Овај сајт је део резултата волонтерског пројекта Викимедије Србије који је настао у циљу подстицања волонтеризма и повећања разноликости: да се прикупи, дигитализује и објави значајна културно историјска и документациона грађа из архива, музеја, библиотека и од аутора из ових крајева а истовремено сачини значајна мултимедијална грађа која би се објавила за јавно коришћење.
Такође, сајт је и резултат вишегодишњег деловања и активности Рајачке школе здравља која се као добровољна академска идеја око које је окупљен један број волонтера и интелектуалаца са простора Тимочке Крајине и шире делује у јавности од 2001. године са седиштем у Рајцу.

Сликом, филмом и причом обогатимо дигиталне садржаје о Источној Србији, Тимочкој и Неготинској Крајини и учинимо слободнијим и јавнијим информације о природним добрима, културним, историјским, здравственим, еколошком и другим темама доступније за бројне читаоце широм света.
Део те грађе се налази у постојећим библиотекама, архивима, музејима у природи на локалитетима које треба обилазити, лоцирати обрадити и снимити или код аутора који су објавили чланке или књиге, слике, фотографије или друга уметничка дела.

На овом сајту објављујемо информације о становништву, насељима, обичајима, култури, историји, здравству, природним и привредним локалитетима, стању екологије, разговоре са људиме, објављиваћемо стваралачке прилоге различитих аутора и културних и других посленика.

Младен Думитрашковић
Proudly designed with Oxygen, the world's best visual website design software
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram