KAKO DOĆI DO ZDRAVLJA?

Pre nego ispričam ovu priču o zdravlju, postaviću vam pitanje:”Šta ste odlučili da danas učinite za svoje zdarvlje”?

Kada znate šta da činite, zašto, kada i kako, onda je lako.

Da pomognem ispirčaću priču o tome kako se dolazi do zdravlja.

Do zdravlja se stiže lagano, korak po korak , dan za danom, nedeljama, mesecima, godinama…

Od detinsjtva, u mladosti u srednjem životnom dobu.

U godini ima 365 dana, a svake četvrte, jedan dan – više!

Svakog dana možete nešto učiniti za svoje zdravlje, a isto tako možete i da činite ono što zdravlju smeta, što zdravlje ruši i uništava.

Da biste lakše shvatili o čemu je stvar potrebno je da sebi, s vremena na vreme, postavljate pitanja kao što su:

-da li sam zadovljan životom i šta bih mogao učiniti da bih bio zadovoljan?

-kako živim?

-koliko se krećem?

-šta i koliko jedem?

-šta i koliko pijem?

-da li volim i da li sam voljen?

-kako se odmaram?

I da na ta pitanja tražite odgovor.

I da radite.

Zdravlje je svakodenvno svaranje života i zdravlja.

Ukoliko ima više stvaralaštva utoliko ima više zdravlja, a sa tim i mogućnost da dugo i zadovoljno živite.

Često mnoga pitanja u životu nemaju odgovor, ali to ne znači da ga ne treba celog života postavljati pitanja..

Pitanja koja sam pomenuo, i mnoga druga pitanja u vezi zdravlja treba da budu kao i svaka druga svakodnevna pitanja, sasvim prirodna, nenametnuta.

Kao kada sebe pitate, šta ću danas pripremiti za ručak, šta da radim, kako da brinem i unapređujem svoju porodicu i imanje, kako da vaspitavam decu, da li sam platio račun za struju, da li sam vratio dug prijatelju…

Život i zdravlje su svakodnevne pojave i vaša privatna stvar.

Možete sa njima učiniti sve što vam je volja.

Toliko za danas. I zapamtite dok život teče zdravlje je najpreče.

Proudly designed with Oxygen, the world's best visual website design software
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram