O ČULIMA I ZDRAVLJU

Pre nego što ispričam ovu priču o zdravlju, postaviću vam jedno pitanje: „Šta ste odlučili da, danas, učinite za svoje zdravlje?“

Kada znate šta da činite, zašto, kada i kako, onda je lako.

Da pomognem ispričaću priču o čulima i zdravlju.

Kada je reč o funkciji mozga neizbežno je ispričati o čulima.

Ali, priča o čulima i zdravlju je važna pojava u vašem privatnom životu, jer bez čula ne bi se mogao zamisliti život čoveka u svakodnevici, ili, ako je neko od čula oštećeno taj se život odvija mukotrpno i nekvalitetno.

I ne samo, bez čula, u dalekoj prošlosti opstanak čoveka, kao vrste ne bi bio moguć.

U čula se ubrajaju čulo vida, čulo sluha, čula ukusa, mirisa, dodira i ravnoteže.

Zdravlje svakog od pomenutih čula od velikog je značaja za uspešan i produktivan život u svakodnevici, posebno, za bezbedan i dug život.

Čula, pored ostalog, služe i za uživanje, a prekomerno uživanje nije uvek od koristi za zdravlje.

Među pomenutim čulima, čulo ukusa, mirisa i dodira razlikuju se od ostalih i bliža su vašoj prirodi.

Kao da obaveštenja koja vam ta čula daju o onome šta se događa oko vas, stvaraju nametljive i neodoljive porive za uživanjem u jelu, piću, duvanu, drogi, prema mirisu i ukusu tela u polnim odnosima.

Oni koji imaju iskustva sa tim znaju da, recimo poljupci, imaju svoj ukus, a i miris tela i daha igraju veliku ulogu u privlačenju ili odbijanju polnih partnera.

Imajući u vidu sve što je rečeno, pomenuta čula imaju veliki značaj u stvaranju požude koja se može teško kontrolisati.

Naslade vezane za prekomerno jedenje u čijoj osnovi su utisci pomenutih čula o hrani razlog su proždrljivosti, a zatim i prekomernoj telesnoj težini pojedinaca.

Na ustiscima čula nastaju osećanja ljubavi i obožavanja neke osobe ili polnih partnera, prema jelu i piću, nekom predelu i uživanje u prirodnim lepotama.

Na kraju, vaša privatna stvar je koliko ćete doprineti svojem zdravlju obuzdavajući porive i težnje za nasladama bilo koje vrste, koliko ćete biti oprezni prema zavođenju vaših čula, ograničavajući i svodeći preterivanja u uživanju na potrebnu meru.

Toliko za danas.

I zapamtite: dok život teče, zdravlje je najpreče.

Proudly designed with Oxygen, the world's best visual website design software
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram