O POLNOM VASPITANJU I ZDRAVLJU

Pore nego što ispričam današnju priču o zdravlju postaviću vam pitanje:”Šta ste odlučili da danas učinite za svoje zdarvlje?”

Kada znate šta da činite, zašto, kada i kako, onda je lako.

Da pomognem ispričaću priču o polnosti čoveka.

Da POLNOST ČOVEKA ne utiču na dušu ljudskih bića potreba za polnim vaspitanjem ne bi bila tolika, ali kako je polnost ljudskih bića uslovljena polnim hormonima koji deluju na celo telo i polnim nagonom, potreba za polnim vaspitanjem je velika i od velikog značaja za život i zdravlje.

Polni nagon je deo čovekove prirode, ali polnost ljudskih bića ne zasniva se samo na funkciji polnih organa već je polno razviće rukovođeno i usmeravano polnim vaspitanjem, posebno u uzrastu dece i omladine, što dovodi do toga da se u životu zna šta se “mora” pod uticajem polnog nagona, šta “treba” koje nastaje uticajem razuma, šta se “ne sme” što nastaje pod uticajem morala i šta se u životu “hoće”, koje nastaje razvijanjem svesti o polnosti u polovima.

Ove vrednosti i pojave odvajaju čoveka od životinje i čine da polnost ljudskih bića postaje jedno od najlepših pojava u životu.

Iz svega što je pomenuto očligledno je da polnost ljudskih bića i njeno ispoljavanje mnogo složenije od funkcije polnih organa, čemo se poklanja najveća pažnja kada se zagovara uvođenje u škole programa tzv. seksulanog vaspitanja.

Nije funkcionisanje polnih organa problem za čoveka, od većeg značaja je funkcija mozga. Polni hormoni koje luče polne žlezde u pubertetu snažno utiču na pojavu polnog nagona, rast i razvoj polnih žlezda i polnih organa, ali i na ponašanje mladih, shodno onome šta predstavljaju: muško ili žensko.

Funkcija mozga se sastoji u tome da unese red i uspostavi kontrolu nad prirodom ljudskog bića, nad polnim nagonom - razumom, svešću i moralom. Zato je vreme puberteta veoma pogodno za vaspitanje mladih o polnosti, posebno za medjusobne odnose muškarca i žene u životu, za brak i porodicu, za sticanje potomstva i njhovo podizanje i vaspitanje koje nije moglo biti zamenjeno i nadoknađeno radom veroučitelja i nastavnika gradjanskog vaspitanja

u školi.

Kako je prva linija vaspitanja, pored ostalog i o polnosti u porodici, mnogi roditelji nisu još uvek spremni da vaspitavaju decu o polnosti shodno njenom značaju za život i zdravlje, a što je najgore, teško mogu naći oslonac u školi, pošto tamo nema nastavnog programa takve sadržine, niti je bilo ko zadužen da daje odgovore na pitanja vezana za polno razvijće čoveka.

Toliko za danas.

I zapamtite: dok život teče zdravlje je najpreče.

Proudly designed with Oxygen, the world's best visual website design software
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram