Pre nego što bilo šta kažem o ovoj temi hteo bih da vama postavim pitanje:

”Šta ste odlučili da danas učinite za svoje zdravlje?

Kada je reč o današnjoj temi hteo bih da ispričam jednu priču o zdravlju, PRVU u godini koja započinje, koja će da važi uvek, bez obzira kada će ona biti pročitana bez obzira ko će da je pročita.

Polazim od toga, da ovog dana, počevši od pola noći, ljudi i žene celog sveta upućuju jedni drugima i stalno ponavljaju jedni drugima: “Želim Ti dobro zdravlje…” i dodaju posle toga i sreću, i drug život, iuspeh u poslu kao da uonoj prvoj želji nije sve to sadržano.

Kada malo bolje rauzmislim u toj prvoj želji sadržano je ono što je čoveku najpoterbnije i najprijatnije -. SLOBODA!

Zdrav čovek je slobodan čovek, a sloboda je potrebna svakom ljudskom biću, i najbogatijima, i nasiromašnijima, đaku u školi, radniku na poslu, seljaku na njivi, vinogradaru u vinogradu, sportisti na sportskom terenu, majci i njenom čedu, đaku u školi, mladima, odraslima I starima, učitelju i vaspitaču, državniku, piscu, naučniku…Koga još ne nabrojah?Da! vojniku u rovu, apseniku u zatvoru, kosmonauta u vasioni…

Zdravlje je tvoja najkorisnija svojina, najsigurniji kapital, najbolje moguće koje možeš strći tokom života, koje ne možeđ kupiti niti pozajmiti, ni onima koji suti najdraži, osim unekim okonostima ako im pokloniš neku količinu krvi ili organ sopstvenog tela, ne zato što su ti višak nego zato što i na takj način možeš da pokažeš da si zdrav, ispoljavajući ješ jednu od nezrojnih manifestacija zdravlja – čovekoljublje.

Kraj priče se približava kraju, pa ću da dodam da je zdravlje red i osećanje zadovljstva u telu, a bolest haos i borba na život i smrt protiv bolesti u kojoj ima smasao samo pobeda nad bolešću do ćeš teško doći. Zato je važno da svakod dana čuvaš i stalno unapređuješ svoje zdravlje. A ako smatraš da si zakasnio u tome, ili da nisi dovljno činio sve što je potrebno za svoje zdravlje – nisi u pravu.

Kreni od danas i nastavi svakog dana, do kraja meseca, do kraja godine, do kraja života!

Suoči se sa tim da uvek, svakog dana će se dogoditi nešto što smeta zdravlju, pa ćeš biti u situaciji da svakog dana nastojiš da smetnje otklanjaš.

Zdravlje se trajno stvara u tvom telu, od rođenja do smrti, a bolest je epizoda koju je moguće izbeći, znanjem i ponašanjem.

Zato koristi stavku priliku da učiš o zdravlju, najpre i najradije od lekara, ali i od drugih koji znaju šta je zdravlje, kako i gde nastaje, šta mu koristi a šta smeta.

Ali sve to ništa neće značiti onima koji su veseli i živahni, tj. čija je duša zdrava.

Jer su vedrina, polet, veselost i živahnost manifestacije zdravlja duše.

Ali su oni i pokazatelji još jednog tvorevine u vašpem telu – mudrosti.

Oni koji su zdarvi, oni su u svim prilikama i raznim sitacijama mirni i prisebni ne veruju u čuda i sudbinu i ne uzdaju se u druge koji ih okružuju.

Oni se pouzdaju “u se i u svoje kljuse”, u svoje zdravlje, koje je ustvari mudrost tela i koje ih neće izdati.

Ono je, kako reče jedan filozof pre više od 2000 godina, “vaše, domaće”, koje se u vama stvara i rađa u vašoj duši.

Kada sve drugo izgubite, kada se nađete u bedi i najgorem siromaštvu – a zdravi ste, biće vam lakše i nećete se uzalud nadati da će doći bolje vreme, da ćete dočekati trenutke kada ćete biti zadovljniji životom.

Na kraju da dodam da se zdravlje razlikuje od bolesti, da se zdrav čovek razlikuje od bolesnog isto onako i onoliko kako se I koliko mudar čovek razlikuje od budale.

Toliko za danas. I zapamtite: dok život teče zdravlje je najpreče.

Proudly designed with Oxygen, the world's best visual website design software
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram