SVETI SAVA O ZDRAVLJU

Pre nego što vam ispričam ovu priču o zdravlju postaviću vam pitanje: “Šta ste odlučili da, danas, učinite za svoje zdravlje?”

Kada znate šta da činite, zašto, kada i kako, onda je lako.

Da pomognem ispričaću vam jednu priču o Svetom Savi njegovim pogledima na život i zdravlje.

Elem, bio jednom jedna bogat seljak koji je ostao bez sreće, pa odluči pođe u svet da je traži.

Idući tako, srete jednog starca sede brade do pijasa, pa ga upita:

Znaš li gde je moja sreća?”

Pogleda starina seljaka bez sreće, pa mu kratko odgovori:”U radu”.

Seljak, nezadovoljan ovim odgovorom, pođe dalje da traži sreću.

Idući tako srete drugog starca sede brade do pojasa, pa ga upita: “O, starino znaš li da mi kažeš gde je moja sreća”

I ovaj starac mu kratko odgovori:”U redu”.

I ovog puta, seljak, očekujuči dugi odgovor mudrog starine, nezadovoljan, nastavi putem kojim je pošao, dalje, da traži svoju sreću.

Malo zatim srete i trećeg starca sede brade do pojasa, pa I njega upita gde mu je sreća, a ovaj mu odgovori da je u - poštenju.

Opet nezadovljan, išao je dalje, sretao na svome putu mnoge mudre ljude, kojima je postavljaju jedno, isto pitanje:”Gde je moja sreća?”

A oni su mu odgovarali, svako na svoj način, da mu je sreća u mirnom, zadovljnom i srećnom životu, u umerenosti i čistoti, u dobrom zdravlju.

Bogati seljak je pčekivao da će mu oni pokazati mesto gde se sreća nalazi, pa da on uzme stavi u torbu i donese kući, a oni su mu govorili nešto deseto.

Kako nije za to hteo da čuje, nastavio je da luta po svetu dalje – tražeći sreću.

Najzad, sretne jednog dana jednog kaluđera, s dugom sedom kosom i bradom do pojasa i svetiteljskim licem,a to je bio Sveti Sava, te i njega upita:

Časni oče, ja sam čovek bez sreće, pa piđoh u svet da je tražim. Lutao sam dugo, posetio mnoga mesta, sreo sam i razgovarao sa mnogim mudrim ljudima ali sreću ne nađoh. Zato te molim da mi kažeš, gde je mogu naći?”

Naći ćeš je u samom sebi” – odgovori mu Sveti Sava.

Ako si pametan – bićeš srećan!”

Ako si pametan” – nastavi Sveti Sava – “Slušaćeš i slediti savete, opomene i pouke pametnih ljudi koji su mnogo koješta preturili preko glave; a ako si bez pameti, nećeš nikog slušati i bićeš bez sreće!”

U ovog kaluđera je seljak polago veliku nadu i verovao da će mu, bar reći, gde je sreća.

Ali, kada mu i on ovako odgovori, reši da se da ne putuje dalje, nego da se vrati kući, pa da posluša savete ovog kaluđera i onih starca koji mu govorahu gde mu je sreća.

Kad dože kući, zavede u njoj red, rad i poštenje, obrato najveću pažnju na zdravlje, miran, lep i zadovoljan život, umerenost i čistoću.

Uskoro, kuća mu propeva.

Čeljad postade zdrava i vesela, odrasli vedri i poletni, stoka napredna, imanje rodno, a on zadovljan i srećan.

Toliko za danas. I zapamtite, dok život teče zdravlje je najpreče.

Proudly designed with Oxygen, the world's best visual website design software
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram