Реч по реч, прича  једна за другом откривају Тимочку Крајину

Текстом, сликом и филмом обогатимо дигиталне садржаје о Источној Србији, Тимочкој и Неготинској Крајини и учинимо информације о природним добрима, културним, историјским, здравственим, еколошком и другим темама  слободнијим и јавно  доступним за бројне читаоце широм света.

Историјат крајинског виноградарства са посебним освртом на старе аутохтоне сортеНеготинске Крајине

Винова лоза гајила се и на подручју Неготинске Крајине још у античка времена, о чему сведочи велик број артефаката, као што су алатке за орезивање лозе (косири), амфоре и различите посуде за вино, а посебно рељеф нa представaма римског бога вина Либера из 3. века, којa се налази у сталној поставци Mузејa Крајине у Неготину.
Детаљније...

Бачијање као облик традиционалне сточарске заједнице у Источној Србији

Бачија је традиционална, добровољна заједница сеоских домаћинстава, власника овчарских стада ради сезонског заједничког чувања оваца или коза, као и муже и прераде млека. Ова установа која потиче још из старог века одржала се за време Римског царства, Византије, у оквиру српских средњовековних држава, Турског царства и до данашњих дана пратила бурну историју на Балкану у 19 и 20 веку, а да се у смањеном обиму и у траговима још увек може срести по пространствима североисточне Србије.
Детаљније...

Живко, песник из Шарбановца

Живко Аврамовић (Шарбановац, 1952) је књижевник из Шарбановца код Бора који је своју књижевну каријеру започео седамдесетих година прошлог века. Дао је значајан допринос књижевном и културном стваралаштву источне Србије.
Детаљније...

О пројекту: 
Разоткривамо стазе завичаја 

Источна Србија
Источна Србија је подручје које крије значајне још недовољно популаризоване пределе, историјске документе, фотографије и друге изворе који би дигитализовањем и објављивањем постали јавно доступни садржаји што би било значајно за упознавање ових крајева.

Овај сајт је део резултата волонтерског пројекта Викимедије Србије који је настао у циљу подстицања волонтеризма и повећања разноликости: да се прикупи, дигитализује и објави значајна културно историјска и документациона грађа из архива, музеја, библиотека и од аутора из ових крајева а истовремено сачини значајна мултимедијална грађа која би се објавила за јавно коришћење.
Такође, сајт је и резултат вишегодишњег деловања и активности Рајачке школе здравља која се као добровољна академска идеја око које је окупљен један број волонтера и интелектуалаца са простора Тимочке Крајине и шире делује у јавности од 2001. године са седиштем у Рајцу.

Сликом, филмом и причом обогатимо дигиталне садржаје о Источној Србији, Тимочкој и Неготинској Крајини и учинимо слободнијим и јавнијим информације о природним добрима, културним, историјским, здравственим, еколошком и другим темама доступније за бројне читаоце широм света.
Део те грађе се налази у постојећим библиотекама, архивима, музејима у природи на локалитетима које треба обилазити, лоцирати обрадити и снимити или код аутора који су објавили чланке или књиге, слике, фотографије или друга уметничка дела.

На овом сајту објављујемо информације о становништву, насељима, обичајима, култури, историји, здравству, природним и привредним локалитетима, стању екологије, разговоре са људиме, објављиваћемо стваралачке прилоге различитих аутора и културних и других посленика.

Младен Думитрашковић
Proudly designed with Oxygen, the world's best visual website design software
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram