Реч по реч, прича једна за другом откривају Тимочку Крајину

Текстом, сликом и филмом обогатимо дигиталне садржаје о Источној Србији, Тимочкој и Неготинској Крајини и учинимо информације о природним добрима, културним, историјским, здравственим, еколошком и другим темама слободнијим и јавно доступним за бројне читаоце широм света. 

Али пре свега да вас питамо:
Шта сте одлучили да данас учините за своје здравље?
Када знате шта да чините, зашто, када и како - онда је лако.

Na početku
Dr Petar Paunović, učitelj zdravlja

Izgleda da je najispravnije o zdravlju pričati kao proizvodu tela i vrednosti privatnog života, jer ono kao prirodno svojstvo i vrednost najviše je vezano za pojedinu osobu.

Teško je reći da li su to samo priče, ili lekovi i pouke, ali bez obzira kako ih uzeli u obzir one imaju smisao samo ako vam se nađu pri ruci da vam posluže nečemu i pomognu.
Detaljnije...

Историјат крајинског виноградарства са посебним освртом на старе аутохтоне сортеНеготинске Крајине

...Изузетан допринос борби против филоксере пружила је Школа за винодеље и воћарство у Букову код Неготина. Иницијатива за оснивање школе је потекла од Крајинске винарске задруге, са циљем да се образује стручни кадар који би се укључио у обнову винограда на америчким лозним подлогама. Школа је основана 31. маја1891. године, указом који су потписали краљевски намесници у име краља Александра Обреновића9, а на предлог Министaрства народне привреде, као стручна институција за борбу против филоксере...
Детаљније...

Живко Аврамовић, песник из Шарбановца

...Инспиративна искра је вероватно био долазак наставника српског језика Милена Миливојевића у Шарбановачку основну школу, који је својим радом инспирисао више ђака који су и касније наставили да се баве литерарним стваралаштвом. Значајније објављивање своје поезије започео је на југословенској манифестацији Млади мај у Зајечару 1971. године, на којoj се касније сретао са познатим књижевницима: Добрицом Ерић, Адамом Пуслојић, Властом Младеновић, и бројним савременим југословенским ауторима...
Детаљније...

Бачијање као облик традиционалне сточарске заједнице у Источној Србији

Бачија је традиционална, добровољна заједница сеоских домаћинстава, власника овчарских стада ради сезонског заједничког чувања оваца или коза, као и муже и прераде млека. Ова установа која потиче још из старог века одржала се за време Римског царства, Византије, у оквиру српских средњовековних држава, Турског царства и до данашњих дана пратила бурну историју на Балкану у 19 и 20 веку, а да се у смањеном обиму и у траговима још увек може срести по пространствима североисточне Србије.
Детаљније...

O kvalitetu života i zdravlju

...Kada postavite sebi pitanje: “Kako živim?”, i tražite odgvore na to pitanje, vi se interesujete kakav je kvalitet života koji živite...
Detaljnije...

Uticaj medijskih informacija na prevenciju bolesti
Dr sc. med. Slavica Žižić–Borjanović

...Mnoge zarazne i masovne nezarazne bolesti su preventabilne. Zna im se uzročnik ili faktori rizika, putevi širenja, posledice po zdravlje, za mnoge zarazne bolesti postoje vakcine kao obavezne ili u odnosu na izloženost, neke bolesti su povezane sa rizičnim ponašanjem i štetnim navikama, neke su bolesti zavisnosti. Zavidan nivo znanja medicinskih radnika o ovim bolestima je garancija da će i informacije u medijima (ukoliko potiču od relevantnih sagovornika i zvaničnih izvora) biti dragocene ako se probiju do onih kojima su namenjene...
Detaljnije...
Razotkrivamo staze zavičajaRajačka škola zdravljaO namaKontaktPolitika privatnosti
Proudly designed with Oxygen, the world's best visual website design software